Gujarati Poem - I Write - Mindshelves
Read More

I Write

હું લખું છું, મનના તરંગો ને સમજવા, વિચારો ને વાચા આપવા, હું લખું છું  વ્યસ્તતા માં પોતાને ક્યાંક…
Gujarati Varta - Pita - Mindshelves
Read More

પિતા

“સાંભળીને બેસ”, “સાચવીને ચાલ”, “જોઈને ખાજે”, “પડી જઈશ”, “રસ્તો સાચવી ને ઓળંગજે” – આવા કઈ કેટલાય ઠપકાઓ જે…